Melnikova st 12
Kyiv, 04050, Ukraine
Sales
tel. (044) 235-20-50
E-mail: info@ukrtel.com

Principal: Yuriy Hodovanyy